Star Wars - Star Wars Trading Card Game

Příběh Clone Wars

Příběh seriálu Clone Wars


1 Série - 2 Série


Kapitola 21

Republikový válečný transporter s Elitní jednotkou klonů se blíží ke troskám republikové lodi, kde byla hlášena armáda droidů. Prolétne mezi nepřátelskými droidy a rozhází mezi ně výbušniny. Droidi po něm začnou střílet, ale netrefí se. Pak si transportér prostřelí cestu do vraku lodi a po přistání z něj vyskáče elitní jednotka klonů. Velitel jim hned rozdá rozkazy, rozejdou se a transportér vzlétne nahoru. Zaměří blížící se nepřátelské droidy a začne je ničit. Elitní jednotka doběhne až ke generálu Greviousovi a poslednímu mistru Jedi, kde po Greviousovi začne okamžitě střílet. Ten jim začne utíkat, ale po chvilce se vrátí a zabije pár klonů. Následně tam přilétne bojový transportér a Greviouse zažene. Všichni rychle nastoupí do transportéru a odletí pryč. S sebou stačili vzít dva přeživší Jedie, kteří jsou nyní v komatu. Hned jak se dostanou pryč od vraku lodi stiskne velitel klonové jednotky spínač a hned vybuchnou všechny výbušniny, které mezi droidy rozházeli. Generál Grevious si vezme světelné meče mrtvých Jediů a pak odejde.

Malý Anakin bude s mistrem Qui-Gonem před temným lesem. Qui-Gon mu řekne, že tam musí vstoupit sám. Anakin se začne bát, ale mistr Jedi ho uklidní a řekne, že tuhle zkoušku musí podstoupit. Pak Anakin vstoupí do temného lesa.

Mistr, který bojoval s generálem Greviousem, bude vysvětlovat radě Jedi nedobrou situaci. Obi-Wan Kenobi navrhne přijmout padawana Anakina mezi rytíře Jedi. Rada se tedy rozhodne mladého Anakina přijmout po testu duše do řad řádu rytířů Jedi.

Anakin bude procházet mezi rozlehlými ulicemi neznámého města velkým davem různých bytostí. Ty budou nejrozmanitějšího druhu a všechny ho budou pečlivě pozorovat. Pak Anakin uvidí postavu v kápi. Schová se za roh, stáhne ji k sobě a přiloží ji světelný meč k hlavě. Postava si sundá plášť a pod ním bude senátorka Amidala. Okamžitě se políbí a pak se Anakin bude strachovat o to, že na jejich utajený sňatek někdo přijde. Amidala ho však uklidní a znovu ho políbí. Po chvilce se tam přibelhá C-3PO také v zahalen v plášti a ukáže jim své nové zlaté oplátování. Na to Anakin dostane zprávu od Jediho, že se má hned dostavit k radě Jedi. Naposledy políbí Amidalu a pak odejde.

V jedné z místností ho bude čekat Obi-Wan. Anakina to trochu rozhodí a neřekne Obi-Wanovi moc pěkné věci, ale pak ho Obi-Wan uklidní a zavede ho do místnosti, kde ho obklopí celá rada rytířů Jedi. Všichni členové rady k němu skloní své aktivované světelné meče a mistr Yoda ho useknutím jeho padawanského copánku pasuje na rytíře Jedi.

C-3PO přinese senátorce Amidale useklý Anakinův copánek. Ta si ho schová do své skříňky, kde má i jeho vyřezávaný amulet. Pak přijede R2-D2 za Anakinem, přehraje mu, jak se Amidala vzhlíží v nových šatech, nastoupí do jeho lodi a společně s ním odletí pryč.

Kapitola 22

Jeden z velitelů armády droidů bude plně přesvědčen o tom, že jeho základnu nikdo nedobude. Komandér droidů podá veliteli informace o blížících se dvou Jediích. Poté mu velitel sebere jeho dalekohled a přesvědčí se sám. Pak vzhlédne k nebi a uvidí velkou republikovou armádu, jak na ně zahajuje útok. Jediové seskočí se svých zvířecích povozů a pustí se do likvidace droidů.
Ve vesmíru pronásledují jednoho Jedie ve stíhačce tři nepřátelské starfightery. V tu chvíli tam přiletí Anakin a zničí je, následně pak ještě přes tucet dalších nepřátelských starfighterů.
Tři Jediové bojují s obrovskými droidy, kteří je obklíčí a izolují do kulatých bublin. Přiběhne tam Anakin, oba droidy v mžiku zničí a Jedie osvobodí.
Anakinův starfighter se snese o několik Coruscantských pater níže a pak přijde Jedi k senátorce Amidale. Ta si všimne jeho jizvy, která mu ční přes jeho pravé oko. Potom ji Anakin chytí za ruku a obejme ji.

Mistr Obi-Wan Kenobi se bude snažit usnout, když na něho pořád budou kapat kapky vody. Otočí se na druhou stranu, ale to mu nepomůže. Stoupne si tedy, a hned na to tam přiletí komandér klonů a podá mu zprávu. Potom přijde Anakin a přinese v kusu látky hlínu se žížalami a červy. Pak je začne pojídat. Následně vysvětlí Obi-Wanovi, že se dá do nepřátelské základny proniknout tajnými vchody a ukáže mu plánek stanice na látce, ve které si přinesl svoje jídlo.
Anakin s Obi-Wanem se při obléhání nepřátelské základny vydají tajnými chodbami do jejího centra. Podplavou štít a dostanou se až ke štítovému generátoru. Anakin bude chtít zaútočit, ale Obi-Wan ho zadrží. Pak vezme malé výbušné kuličky a pomocí Síly je rozkutálí po celé místnosti. Hned na to všechny explodují a zničí hlavní reaktor štítu. Všechny republikové jednotky se ihned pustí do dobývání základny.

Velký Wookie bude svého mladšího žáka učit lovu, když při tom narazí invazní loď obchodní federace. Po chvíli budou ze stromu sledovat jejich postupování a ničení svého domovského prostředí. Následně se další a další velké nepřátelské armády budou vynořovat v dalších světech, ničit je a podrobovat si je.

Darth Tyranus bude učit generála Greviouse v soubojích se světelnými meči. Po souboji se Grevious bude chlubit svými světelnými meči, které si vzal jako trofeje z mrtvých Jediů, které zabil. Pak se objeví hologram lorda ze Sith Darth Sidiouse, který bude chtít po Greviousovi hlášení. Po jeho vyslechnutí zavelí ke vrácení úderu Republice a generálu Greviousovi předá nejhlavnější úkol.

Anakin s Obi-Wanem dostanou důležitou zprávu od kancléře Palpatina a mistra Windu, že mají hned odletět najít generála Gervivouse na jedné z planet vnějšího pásu.
Celá velká republiková armáda se vynoří z hyperprostoru u zářivě světle modré planety. Komandér klonů podá hlášení, že zde nejsou žádné nepřátelské lodě ani jednotky, ale přece je tu jen něco nebezpečného. Anakin s Obi-Wanem a skupinkou klonových vojáků odletí malou přepravní lodí k planetě. Po přistání začnou prozkoumávat ledovou pustinu, kde narazí na plno zajímavých živočichů. Oba Jediové vycítí nebezpečí a hned na to se tam přiřítí obrovské zvíře, které začne zabíjet klonové vojáky. Anakin aktivuje světelný meč a jedním sekem zvířeti usekne kus končetiny. Pak na ni skočí a i přes varování Obi-Wana ji probodne hlavu. Zvíře se ještě jednou vzepře a pak padne. Ze křoví se vynoří podivné bytosti, které budou velmi rozzlobené. Jedna z nich si odhalí masku a bude poznat, že je to žena.

Kapitola 23

Meditujícího mistra Yodu náhle něco vyruší. Odhrne závěs a spatří ohromnou invazní armádu zahajující útok na Coruscant. Nepřátelská armáda ničí všechno, co jí přijde do cesty. Mistr Windu ještě s jedním Jediem naskočí do stíhaček a vrhnou se do boje.

Anakin s Obi-Wanem a neznámými ženami jedou pomalu na zvláštních zvířatech až se dostanou do jejich města. Spatří tam však pouze ženy a děti.
Ženy promluví se starešinou a přísedící Obi-Wan s Anakinem zjistí, že všichni jejich muži se vydali do boje a nikdo se nevrátil.

Bitva o Coruscant pokračuje. Jedna střela trefí do budovy, kde se nachází C-3PO spolu se senátorkou. Droid si začne stěžovat, a tak ho Amidala chytí za rameno a odvede pryč.
Mistr Windu ve své stíhačce úspěšně ničí nepřátelské letecké jednotky, když najednou vletí mezi houf dalších stíhaček, které jeho plavidlo rozbijí. Windu vyskočí a při pádu doskočí na droid starfightera, do kterého se mu podaří napojit a začne ho ovládat. Vzlétne zpět k vrcholkům města a svým mečem zničí tři nepřátelské stíhačky.

[Jedi] se svou jednotkou klonů přiletěl do velké bitvy odehrávající se nad planetou Coruscant. Nepřátelské křižníky přilétající z hyperprostoru začali narážet do republikových lodí a ničit je. [Jedi] přistane na jednom z křižníků republiky a spolu s klony přeletí na nepřátelskou loď, kterou obsadí a začne s ní ničit další nepřátelské lodě.

Stařešina s některými ženami a Anakinem s Obi-Wanem jsou přítomni u ohně. Stařešina začne mluvit o duchu ohně, matce, která je Sith a která selhala, a tak nastala nekončící zima. Přišli cizinci, kterých se ptali, co tu chtějí a proč přišli. Stařešina hodí něco do ohně a z kouře se vytvoří ruka, která se po chvilce rozplyne. Obi-Wan vyrozumí, že stařešina mluví o zlaté ruce. Hned na to popadne Anakina za ruku, kterou zvedne do výše.

Bitva na Coruscantu pokračuje. Mistr Yoda pomocí Síly ničí nesčetné množství nepřátelských jednotek. Pak uslyší hlášení velícího klonového vojáka, ve kterém ztrácí území sektoru čtyři. Mistr Yoda nasedne za pojízdné zvíře a odjede.

Stařešina vezme hrst neznámých živočichů, které hodí na Anakina a ti ho pomalují modrými čárami. Pak Anakinovi řekne, že musí následovat vítr a vstoupit do matčiny jeskyně. Anakin si osedlá jedno z povozných zvířat a po upozornění Obi-Wana odjede.

Na území sektoru čtyři se velící klonový voják nemůže dovolat pomoci, a tak nařídí ústup. V tom tam přijede mistr Yoda a nařídí držet pozici. Na to přiletí mistr Windu a společně s Yodou pomocí Síly odstrčí hromadu droidů. Pak zahájí útok.

Za nejvyšším kancléřem, který si v klidu popíjí kávu, přijdou Jediové spolu s klony v čele se Shak-Ti, která chce po Palpatinovi, aby s nimi ihned odešel do bezpečí. Kancléř však nebude chtít. Pak se za sklem objeví generál Grevious, proskočí sklem a srazí Palpatina na zem.


1 Série - 2 Série


2002-2007 ObiSkyWalker

Creative Commons License
Veškerý textový obsah, pod kterým není podepsán jiný autor, spadá pod licenci
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

V praxi to znamená, že můžete daný obsah libovolně kopírovat, distribuovat, měnit a šířit včetně Vámi vytvořených odvozenin, avšak za podmínky, že vždy uvedete autora, nepoužijete obsah k výdělečným činnostem a pokud obsah změníte, budete ho šířit pod stejnou licencí.