Star Wars - Star Wars Trading Card Game

Episode II - příběh

Podrobný příběh Epizody II


Transportní křižník senátorky Amidaly spolu se třemi stíhačkami přilétá ke Coruscantu, kde přistane na létací plošině. Poté se ozve velký výbuch a celá loď i s posádkou bude zničená. Z jednoho ze stíhačů vystoupí senátorka Amidala, která spatří svou dvojnice Cordé umírající spolu se svým již mrtvým doprovodem.

Zástupci rady Jedi mistr Yoda a mistr Windu budou s nejvyšším kancléřem Palpatinem řešit současnou situaci v Republice. Odtrhávání některých slunečních soustav od Republiky jim dělá velké problémy. Potěší je přežití senátorky Amidaly, která bude chtít zjistit, kdo jí chce zabít. Starat se o její bezpečnost dostanou za úkol Jediové Obi-Wan Kenobi se svým učedníkem Anakinem Skywalkerem, který nyní již vyrostl.

V noci budou Jediové spolu se strážemi hlídat pokoj senátorky Amidaly. Nájemná lovkyně Zam Wesell, která je za neúspěšný atentát na ni zodpovědná, vyšle zabijáckého droida, který nese jedovaté červy, aby zabil senátorku. Droid se dostane k jejímu pokoji a vypustí bezobratlovce na senátorku. Jediové pohotově zasáhnou a červy zničí. Obi-Wan proskočí sklem a zavěsí se na droida, který s ním poletí městem zpátky k Zam. Anakin nasedne do létajícího kluzáku a poletí za Obi-Wanem. Jakmile Zam uvidí svého zabijáckého droida a na něm zavěšeného Jedie, vezme pušku a místo Jediho nechtěně sestřelí svého droida. Pak sedne do svého rychlého kluzáku a odletí pryč. Anakin svým kluzákem podletí padajícího Obi-Wana a pak společně začnou sledovat prchající nájemnou lovkyni. Po dlouhé honičce se zastaví, Anakin vyskočí z kluzáku a dopadne na letící kluzák Zam. Ta se ho bude snažit setřást, ale Anakin ji světelným mečem rozetne kluzák, ovšem Zam mu vystřelí jeho meč z ruky, který potom chytne Obi-Wan. Anakin chytí Zaminu blasterovou pistoli a rozstřelí ji kluzák zevnitř, který okamžitě začne hořet a padat k zemi. Oba s kluzákem spadnou na zem a Zam začne utíkat. Obi-Wan zatím přistane kousek od místa rozbitého kluzáku. Anakin bude pronásledovat Zam až do baru, kde ho před vchodem zastaví Obi-Wan, dá mu jeho světelný meč a pak společně půjdou do baru. Obi-Wan si půjde dát něco k pití, zatím co Anakin bude procházet bar. Zam se zavěsí za jeho záda a vytáhne svou blasterovou pistoli. Když se bude snažit vystřelit, vytasí Obi-Wan meč a usekne ji ruku. Pak ji vyvedou z baru ven a zeptají se ji, koho chtěla zabít. Pak jim bude chtít říci pro koho pracuje, ale zasáhne ji otrávená šipka, která ji okamžitě usmrtí. Oba Jediové už uvidí jen odlétající postavu v lesklém brnění.

Po rozhovoru s radou Jedi bude Obi-Wan pověřen úkolem najít námezdního lovce, který zabil Zam a Anakin odletět se senátorkou Amidalou na Naboo a chránit ji. Ještě před tím si Anakin promluví s nejvyšším kancléřem Palpatinem, který ho bude svými slovy vychvalovat. Pak zajde za senátorkou a spolu odletí k transportním lodím, které letí na Naboo. Anakin rozloučí se s Obi-Wanem a nalodí se na loď, která s nimi odletí.

Obi-Wan zajde do kantýny na Coruscantu za svým přítelem Dexterem, kterého se zeptá na identitu otrávené šipky, kterou byla zabita Zam. Dexter mu poradí, že tyto šipky pochází z planetární soustavy Kamino, kde se vyrábějí klony. Pak Obi-Wan půjde do Jedijského chrámu, kde se bude snažit v archvech najít soustavu Kamino, avšak bez úspěchu. Předstoupí tedy před mistra Yodu a jeho padawany, kteří dojdou k závěru, že informace o soustavě někdo z archivu vymazal. Obi-Wan se tedy vydá ve svém Jedi Starfighteru k soustavě Kamino.

Anakin se senátorkou Amidalou doletí na Naboo, kde se po převozu malou lodí půjdou rozhlédnout po okolní krajině. Pak Anakin senátorku Amidalu políbí, ta to však bude považovat za chybu, která se neměla stát.

Obi-Wan se vynoří z hyperprostoru u planetární soustavy Kamino, která bude na přesně na místě, kde v archivech nebyla. Přistane na přistávací plošině hlavní stanice, kde ho uvítá vysoká a štíhlá postava, která ho zavede rovnou za předsedou vlády Lama Su. Ten Jediho informuje klonech pro Republiku, kterou údajně před deseti lety objednal mistr jedi Syfo-Diaz. Pak Obi-Wanovi ukáže jejich továrnu na klony, a řekne mu, že předlohou pro ně byl námezdní lovec Jango Fett. Po prohlídce mu služebná předsedy vlády Taun-We na jeho přání nabídne, že ho za ním zavede.

Senátorka Amidala s Anakinem budou sedět a povídat si v trávě o věcech politiky. Anakin potom naskočí na jedno z Naboovských zvířat pasoucích se na louce, na kterém se chvíli poveze a pak z něj spadne. Senátorka se k němu rozběhne, protože si bude myslet, že je zraněný. Anakin se začne smát a povalí Amidalu do trávy.

Do bytu Janga je uvede malý chlapec Boba Fett. Obi-Wan se od Janga dozví užitečné informace, pak se vrátí ke svému starfighteru a promluví si s mistrem Yodou a mistrem Windu, kteří mu přikáží, aby Jango Fetta přivedl k nim.

Anakin se senátorkou povečeří a pak se odeberou do místnosti, kde Anakin Amidale vyzná lásku. Ta ale nebude chtít přistoupit na to, že by se vzali, a tak se oba rozhodnou se do sebe nezamilovat.
V noci bude Anakin trpět zlými sny, ve kterých vidí svou matku trpět. Ráno sdělí Amidale, že musí odletět na Tatooine a zjistit, co se jeho matce stalo. Senátorka se rozhodne letět s ním.

Obi-Wan doběhne ke startovací plošině, kde uvidí námezdního lovce a jeho klona Bobu, jak nakládají věci na loď. Jango začne po Obi-Wanovi střílet. Jedi rychle aktivuje světelný meč a hbitě všechny jeho střely odrazí. Nájemný lovec po něm vyšle raketu, Obi-Wana to odhodí a vyrazí mu to meč z ruky. Následně malý Boba po něm vystřelí ze silných blasterových děl lodi. Přiletí Jango a začne s Obi-Wanem bojovat. Námezdní lovec spoutá ruce ocelovým lanem a začne ho táhnou po plošině. Obi-Wan se odkutálí a strhne Janga, kterého potom překopne přes plošinu. Protože je k němu připoután, spadne za ním. Jango se zastaví, ale Jedi přepadne přes plošinu dolů. Pak Jango uvolní lano, které je připoutává k sobě a Obi-Wan se pomocí lana zachytí za podpírací sloupek, ze kterého seskočí k nejbližším únikovým dveřím, které pomocí Síly otevře. Jango se vyškrábe po kluzkém povrchu plošiny až k lodi. Ještě než odletí přiběhne Obi-Wan a na jeho loď mu hodí malé sledovací zařízení.

Z hyperprostoru se u planety Geonosis vynoří Jango Fett a těsně za ním Obi-Wan. Jango zaletí do pásu asteroidů a po Jedim bude pouštět seismické nálože. Obi-Wan bude úspěšně unikat, než se Jango zavěsí za jeho loď. Začne po něm střílet z těžkých blasterových děl a po chvíli se mu podaří jeho loď poškodit. Pak po něm vystřelí řízenou střelu, která ho bude pronásledovat kamkoliv poletí. Podaří se mu ji zničit, když odhodí kontejnery s náhradními díly. Schová se za velký asteroid, kde vypne motory ve své lodi. Jango si bude myslet, že ho zničil, a tak zamíří k planetě Geonosis. Obi-Wan po chvíli také přistane na planetě Geonosis, kde uvidí velké množství lodních jader do křižníků Obchodní federace. Pak se vydá prozkoumat základnu Geonosianů.

Senátorčina dopravní loď přistane na planetě Tatooine, kde se Amidala s Anakinem vydají hledat Anakinovu svou matku. Zastaví se u Anakinova bývalého majitele Watta, který jim sdělí, že ji prodal jednomu farmáři Larsovi, který má svůj statek mimo hlavní město. Vydají se tedy za ním. Potkají tam Anakinova protokolárního droida C-3PO, který je zavede za rodinou Larsovou. Tam se dozví, že jeho matka byla unesena Tuskenskými válečníky, kteří ji už nejspíše zabili. Anakin se rozloučí s Amidalou a na kluzáku vyjede svou matku hledat.

Obi-Wan bude procházet tajemnými stavbami na Geonosisu, když uvidí Darth Tyranuse s místokrálem Obchodní federace, které bude sledovat do zasedací síně, kde vyslechne zasedání.

Anakin dorazí k tábořišti Tuskenů, kde v jednom z jejich stanů najde svou matku. Ta mu zemře v náručí. Padawan neovládne svůj hněv a všechny Tuskeny pobije. Jeho bolest bude cítit mistr Yoda na Coruscantu, který o to řekne i mistru Winduovi.

Rytíř Jedi Obi-Wan se bude chtít spojit s radou Jedi na Coruscantu, ale kvůli poškozenému vysílači se bude zkoušet spojit s Anakinem. Na Naboo ho však nenajde, avšak vysílač jeho lodi najde Anakinovu loď na Tatooinu. Pošle mu tedy zprávu pro radu Jedi.

K domovu rodiny Larsovi přijede Anakin na kluzáku a po sesednutí ponese v rukou svou mrtvou matku.
Amidala mu přinese něco na jídlo a dá se s ním do rozhovoru. Anakin bude projevovat svou bolest, začne vinu svádět na Obi-Wana, pak jí řekne, že zabil všechny Tuskeny včetně žen a dětí. Nakonec ho Amidala uklidní.
Rodina Larsova spolu s Anakinem a Amidalou se shromáždí nad hrobem mrtvé Anakinovy matky, aby pronesli poslední rozloučení. V tom přijede R2-D2 a oznámí jim, že přišla zpráva od Obi-Wana Kenobiho. Anakin se senátorkou odejdou na loď a s sebou vezmou kromě R2-D2 také protokolárního droida C-3PO. Zprávu od Obi-Wana přepošlou před Corucantskou radu Jedi. Anakin dostane od mistra Windu přímý rozkaz zůstat tam kde je a chránit senátorku. Amidala však bude chtít pomoci Obi-Wanovi a tak nakonec všichni odletí na Geonosis.

Rada Jedi spolu s hlavními senátory bude diskutovat o současné situaci a navrhnou vytvoření armády klonů. Tento návrh by však musel při zasedání přednést některý ze senátorů.

Na Geonosisu vejde hrabě Dooku do místnosti, kde je uvězněný Obi-Wan. Bude s ním hovořit a snažit se ho převést na svou stranu. Řekne Obi-Wanovi o nynější situaci v senátu, kterému velí sithský lord Darth Sidious. Obi-Wan se nenechá ovládnout jeho řečmi, a tak Dooku nakonec odejde.

Při zasedání senátu na Coruscantu přednese Jar Jar Binks návrh na udělení nejvyšších pravomocí pro kancléře Palpatina. Návrh bude přijat a Palpatin vytvoří armádu klonů, která se postaví separatistům.
Mistr Yoda se rozhodne letět na Kamino, aby shlédl armádu klonů a mistr Windu s sebou vezme co nejvíce Jediů, kteří s ním poletí na Geonosis aby pomohli Obi-Wanovi.

Loď senátorky přistane na planetě Geonosis, kde se Anakin a Amidala vydají hlouběji do starých staveb. R2-D2 po přesvědčení C-3PO je budou následovat. V chodbě, kterou budou procházet, na senátorku s Padawanem zaútočí Geonosiané. Anakin je zničí, pak ale na konci chodby Amidala spadne na pojízdnou rampu továrny na droidy. Anakin skočí za ní. Hned na něho zaútočí další Geonosiané. Senátorka zatím úspěšně bude probíhat nebezpečné chapadla a drtiče. Pak tam přijdou C-3PO a R2-D2. Protokolární droid spadne dolů po tom, co ho R2 postrčí. Senátorku chytne jeden Geonosian a hodí ji do nádoby na taveninu, ze které se vyrábí droidi. Z té se nebude moci dostat ven. C-3PO po tom, co ho létací droid hodil na pojízdnou plošinu, přijde o svou hlavu, která mu bude uražena a následně vstrčena mezi hlavy bitevních droidů. Na zbytek jeho těla potom stroj navaří hlavu bitevního droida. Anakin zničí dalších pár Geonosianů a vyskočí na pojízdnou plošinu nad ním. Tam ho srazí posuvné chapadlo a zavaří mu jeho ruku se světelným mečem do formy na bitevního droida. R2-D2 pohotově přiletí k ovládacímu panelu a nádobu se senátorkou uvolní. Ta se z ní vykutálí a hned potom bude obklíčena Geonosiany. Anakinovy se po chvíli podaří uniknout ze sevření jeho ruky, ale drtič mu usekce půlku rukojeti jeho meče. Pak k němu přijde Jango Fett s droidy a zatkne ho.

Zatím nedokončeno

2002-2007 ObiSkyWalker

Creative Commons License
Veškerý textový obsah, pod kterým není podepsán jiný autor, spadá pod licenci
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

V praxi to znamená, že můžete daný obsah libovolně kopírovat, distribuovat, měnit a šířit včetně Vámi vytvořených odvozenin, avšak za podmínky, že vždy uvedete autora, nepoužijete obsah k výdělečným činnostem a pokud obsah změníte, budete ho šířit pod stejnou licencí.