Star Wars - Star Wars Trading Card Game

Impérium

Informace o Impériu obecně


Impérium vzniklo po rozpadu Republiky a vítězství Temné strany neboli Lorda se Sithu. Jediové byly až na některé vymíceni, vládu převzali Sithové a nastala tvrdá a těžká doba. Všichni, kdo se odmítli připojit k Impériu a sloužit mu byli vyhoštěni někam pryč nebo rovnou popraveni.

Impériu vládl Imperátor (Císař) svou ničím neomezenou mocí. Jak chtěl, tak se i ve většině případů stalo. Nikdo se mu nemohl postavit. Jeho tvář byla silně vráskovitě pokřivená od konfliktu s mistrem Windu. Při sobě měl vždy berlu, o kterou se opíral. Chodil pomalu a rozvážně. To proto, aby naznačil svoji slabost, i když by berlu ve skutečnosti nepotřeboval.

Imperátor, neboli Darth Sidious či Temný lord ze Sith měl jednoho učeníka, později mistra Dartha Vadera, který sešel ze Světlé strany Síly a stal se temným Jediem. Musel na sobě nosit speciální oblek z tvrdé hmoty, který zajišťoval jeho životní funkce. To proto, aby nezemřel. Byl totiž velmi silně zraněn při boji s Obi-Wanem Kenobim, který mu usekl obě dvě nohy. Pak na něho z lávového jezera dopadla sprcha roztavené horniny, která zošklivila celé jeho tělo. Imperátor ho potom našel a zachránil ho před jistou smrtí.

Palpatine (Temný lord ze Sith) však nemohl pochopitelně dohlížet na všechno sám. Aby si zajistil kontrolu nad celou říší, vycvičil speciální agenty citlivé na Sílu, tzv. Císařovy ruce, kterým prostřednictvím Síly uděloval rozkazy. S těmito agenty se muselo zacházet jako se samotným císařem a museli je poslouchat dokonce i velkomoffové a velkoadmirálové. Zajímavé je, že Ruce o sobě navzájem nevěděly; myslely si, že jsou jedinečné. Mezi nejznámější Ruce patří Mara Jade, Arden Lyn a Maarek Stele.

Palpatine se však rozhodl neponechat nic náhodě, a proto měl v imperiálních počítačích zabudované skryté kódy, pomocí kterých mohl snadno zastavit prchající zrádce.

Aby si zajistil dohled nad Senátem, nechal ve Velké chodbě paláce vybudovat rozsáhlou špionážní síť, která se proslavila jako "Zdroj Delta".

Císař si hlídal politickou situaci v galaxii s pomocí Imperiálního bezpečnostního úřadu (Imperial Security Bureau- ISB) a Imperiální výzvědné služby. Mezi oběma organizacemi panovalo značné napětí, protože jejich vůdci se snažili získat co největší přízeň císaře.

COMPNOR (Comission for the Preservation of the New Order) se staral o výchovu a "převýchovu" obyvatel galaxie v souladu s ideály a myšlenkami Impéria.

Palpatine se však mnohem víc než Impériu věnoval Temné straně, a skutečnou moc měl jeho velkovezír Sate Pestage.

Celé, nebo spíše velká část impéria, padla po úspěšném útoku povstalců na druhou rozestavěnou Hvězdu smrti. Imperátor byl zničen statečným a odvážným Jedim Lukem Skywalkerem, který obrátil svého otce Dartha Vadera (bývalého Anakina Skywalkera) zpět ke Světlé straně Síly. Vader pak Imperátora hodil do hluboké šachty, kde zahynul. Pak v rukou Luka zemřel.

Imperiální flotila utrpěla při bitvě o Endor těžké ztráty. Bez císařovy vůle, která vojáky posilovala a dodávala jim sebevědomí, byla Flotila poražena i přes zjevnou početní převahu. Impérium se těžko vyrovnávalo se ztrátou císaře a Povstalecká aliance si postupně podmanila většinu galaxie.

Mnoho vysokých hodnostářů si myslelo, že se Sate Pestage stane Palpatinovým nástupcem, ale jeho plány zhatila direktorka Imperiální výzvědné služby, Ysanne Isard. Impérium se začalo rozpadat a vlády se ujali váleční lordové/diktátoři, kteří se nesnažili říši sjednotit, ale chtěli získat co největší území pro sebe. Část se soustředila na boj proti Nové Republice, zbytek bojoval mezi sebou. I když se jim několikrát podařilo způsobit Republice značné ztráty, nakonec byli poraženi. Z ohromujícího Galaktického impéria jim zůstalo pouhých osm sektorů a tím pádem přestalo být hrozbou. Admirál Pellaeon chtěl zabránit totální zkáze, a proto podepsal s Novou Republikou mírovou smlouvu.

Vznikl Imperiální zůstatek, v jehož čele stál (velko)admirál Pellaeon a rada moffů. Impérium přestalo obchodovat s otroky a diskriminovat ne-lidské bytosti a ženy v armádě. Po několik let bylo v ústraní a do věcí Nové republiky se nepletlo, ale během invaze Yuuzhan Vongů do galaxie bylo nuceno spojit své síly s Novou Republikou. Zpočátku jej sice Vongové přehlíželi, ale později mu zasadili těžké ztráty, když vyhráli bitvu o Bastion, imperiální hlavní město-planetu, a těžce zranili velkoadmirála Pellaeona. Když Jediové Pellaeona uzdravili, velkoadmirál se rozhodl přidat ke Galaktické federaci svobodných aliancí, jenž nahradila Novou Republiku zničenou Yuuzhan Vongy a účastnilo se v rozhodující bitvě o Coruscant, který Vongové přejmenovali na Yuuzhan'tar.

Impérium již dávno nevládne pomocí strachu a násilí, má propracovaný systém zákonů a vládne mu Rada moffů.


Šedě napsaný text patří autorce
Mitth'shally'nuruodo (http://chiss.profitux.cz/)

2002-2007 ObiSkyWalker

Creative Commons License
Veškerý textový obsah, pod kterým není podepsán jiný autor, spadá pod licenci
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

V praxi to znamená, že můžete daný obsah libovolně kopírovat, distribuovat, měnit a šířit včetně Vámi vytvořených odvozenin, avšak za podmínky, že vždy uvedete autora, nepoužijete obsah k výdělečným činnostem a pokud obsah změníte, budete ho šířit pod stejnou licencí.