Star Wars - Star Wars Trading Card Game

Senát

Informace ohledně senátu a dění v něm


Jako každé republice nevévodí pouze jedna jediná postava, i tady tomu není jinak. O věcech týkajících se Republiky rozhodují senátoři společně s hlavním kancléřem a byrokraty. Řešení problému probíhá většinou hlasováním pro určitou možnost, která je k dispozici. Možnost, která získá nejvíce hlasů je za souhlasu kancléře učiněna.

Celý senát řídí kancléř, který má po své pravici a levici dva byrokraty, kteří mu radí a také zasahují do jednání. Dále pak do senátu patří senátoři, to jsou zástupci všech soustav patřících do Republiky. Ti naslouchají návrhům a rozhodnutím nejvyššího kancléře a mají možnost hlasovat o problému týkající se určité věci.

Zasedací místnost senátu Republiky

Zasedací místnost senátu je tvořena jedním vysokým podstavcem pro kancléře, který je umístěn přesně ve středu celé místnosti. Po stranách, které jsou kruhového typu, jsou rozmístěny malé létací vozíčky, na kterých senátoři prohlašují své názory. Celá místnost je dobře ozvučena, aby všichni zúčastnění zasedání dobře slyšeli.

Mimo již jmenované senátory, byrokraty a kancléře se o dění senátu zajímají také rytíři řádu Jedi, kteří do některých rozhodnutí zasahují a musí jimi být schválené. Proto jsou známi jako strážci míru a klidu v Republice.

Senát je pro Republiku velmi důležitý, bez něho by ani nemohla existovat. Proto je dobré, že mu Republika věnuje velkou pozornost.

2002-2007 ObiSkyWalker

Creative Commons License
Veškerý textový obsah, pod kterým není podepsán jiný autor, spadá pod licenci
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

V praxi to znamená, že můžete daný obsah libovolně kopírovat, distribuovat, měnit a šířit včetně Vámi vytvořených odvozenin, avšak za podmínky, že vždy uvedete autora, nepoužijete obsah k výdělečným činnostem a pokud obsah změníte, budete ho šířit pod stejnou licencí.