Star Wars - Star Wars Trading Card Game

Síla

Informace a popis vesmírné Síly


Co je to vlastně Síla, kde se vůbec vzala? Síla je neviditelná energie, která je všude ve vesmíru již od jeho vzniku. Pozemské bytosti s ní mohou komunikovat a využívat ji za pomocí midichlorianů, které jsou v každé živé postavě. Čím více midichlorianů v sobě postava má, tím silnější pouto je mezi ní a Silou. Ti, kteří těchto midichlorianů v sobě mají neobvykle větší množství než ostatní se mohou naučit používat Sílu k různým věcem. Za účelem vycvičení se v těchto schopnostech vznikl řád rytířů Jedi, který byl založen při vzniku Republiky. Z něho se pár učeníků odtrhlo a začalo studovat temné učení ohledně Síly. Pak tito zběhlí Jediové založili kult Sithů, který po tisíce let bojoval s Jedii.

Sílu můžeme trochu srovnávat s Magií, protože poskytuje také nějakou moc pouze pro několik desítek jedinců, kteří jsou pro to vyvoleni. Síla se dá rozdělit do dvou odvětví podle toho, jak ji uživatel používá na Světlou a Temnou. Světlá Síla se využívá ke konání dobra a rozšiřování spravedlnosti, zatímco Temná touží po moci a snaží se zničit dobro. Temnou stranu využívají Temní Jediové nebo Sithové a Světlou Jediové.

A jaká je moc síly? Uživatel má moc využívat Sílu podle toho, jak těsně se s ní dokáže spojit. Čím více, tím větší se mu otevírají možnosti. Dokáže skákat velmi vysoko, někdy až 20x více než je normální člověk schopen. Může také velmi rychle běžet, dokáže zmírnit zranění při pádu z velké výšky, má možnost ovlivnit jiné slabomyslné postavy ke své vůli a hlavně dokáže vidět věci dřív, než se stanou, může vycítit budoucnost a jsou i další možnosti.

Podle učení mistra Yody ji musí její uživatel cítit ve všem co ho obklopuje, v kamenu, ve vesmírné lodi, ve stromech a dalších věcech. Jedině pak ji dokáže dobře používat.

Aby se uživatelé Síly s ní mohli co nejtěsněji spojit, využívají k tomu meditace, kdy upírají svou mysl na prostředí kolem sebe, třeba i na kilometry daleko. Dokáží vycítit nebezpečí, neklid nebo naopak radost v jiné bytosti.

Co říci na závěr? Pokud kterákoliv bytost dokáže používat Sílu, má oproti jiným velkou výhodu, ovšem pokud ji dokáže používat správně.


Doufám, že jsem popis Síly udělal dost podrobně, aby jste tomu rozuměli :-)

2002-2007 ObiSkyWalker

Creative Commons License
Veškerý textový obsah, pod kterým není podepsán jiný autor, spadá pod licenci
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

V praxi to znamená, že můžete daný obsah libovolně kopírovat, distribuovat, měnit a šířit včetně Vámi vytvořených odvozenin, avšak za podmínky, že vždy uvedete autora, nepoužijete obsah k výdělečným činnostem a pokud obsah změníte, budete ho šířit pod stejnou licencí.